happy learning katalogas 01

Gerai žinoma patarlė „Gyvenk, mokykis visą gyvenimą“ atspindi per ilgus metus kauptą žmonių išmintį – neišmokus nenugyvensi viso gyvenimo. Kiekvienoje visuomenėje yra žmonių, kurie mokosi su džiaugsmu ir malonumu, ir yra tokių, kurie mokymąsi suvokia kaip kažką apsunkinančio.

Bet šiuo Nordplus suaugusiųjų švietimo paprogramės projektu „Laimingas mokymasis“ norime pažvelgti į visuomenės dalį, kuri renkasi mokytis suaugusiųjų neformaliojo švietimo kursuose, konkrečiai analizuodami organizacijas, tiesiogiai susijusias su kultūriniu švietimu ir kultūros paveldo išsaugojimu bei savo pasiekimus projekte su suaugusiųjų neformaliojo švietimo priemonėmis.

Projektas truko 2 metus (2021-2023) ir jame bendradarbiavo 4 suaugusiųjų neformaliojo švietimo ir kultūros organizacijos: asociacija „Aizkrauklės regioninė liaudies mokykla“, asociacija „Garsų namai“ (Latvija), Talino liaudies aukštoji mokykla. (Estija) ir Zarasų kultūros centras (Lietuva).

happy learning katalogas 02

Kodėl projektui pasirinkome pavadinimą „Laimingas mokymasis“? Pozityvios psichologijos specialistai pabrėžia, kad „Jei norime laimės, tai todėl, kad tai yra savirealizacijos ir asmeninio pasitenkinimo sinonimas“. Kad žmogus jaustųsi laimingas, jis turėtų daryti tai, kas jam patinka. Ir pirmiausia jie turi išmokti daryti tai, kas jiems patinka. Laimė yra kaip pasiekti viršūnę, gauti maksimalių teigiamų emocijų.

happy learning katalogas 03

Projekto problema buvo pagrįsta gilia mūsų ir partnerių organizacijų diskusija apie mokymosi visą gyvenimą ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo aspektus – apie tai, kad kultūrinio ugdymo svarba didėja. Sąvoka „kultūrinis švietimas“ Latvijos kontekste iš esmės reiškia išsilavinimą, kuris gali būti įgytas formalaus profesinio išsilavinimo metu ir įgyjant įvairių rūšių specifinių žinių kultūros srityje. Kita vertus: „Kultūrinis švietimas yra švietimo sistemos dalis, apimanti ir bendrąjį kultūros sričių išsilavinimą, kiekvieno žmogaus kūrybinių gebėjimų ir talentų ugdymą.

happy learning katalogas 04

asmuo mokymosi visą gyvenimą perspektyvoje. Tai užtikrina vietos tradicijų ir nematerialaus kultūros paveldo išsaugojimą, aktyvaus visuomeninio gyvenimo užtikrinimą.

Projektu norime paveikti visuomenės progresą nuo vartojimo kultūros iki tvaraus kūrybiškumo ir aktyvaus dalyvavimo modelio.

Organizacijų praktikoje pastebėta, kad daugelis mokymo kursų dalyvių, pasibaigus aktyviems mokymams, toliau nepraktikuoja išmokto dalyko. Kaip pasiteisinimai nurodomi netinkami įgūdžiai, motyvacijos ar tinkamos aplinkos stoka. Tai yra kultūrinės aplinkos praradimas ir neefektyvus pedagogo išteklių panaudojimas. Pagrindinis projekto tikslas – įgyti ir skleisti gerąją mokymo organizavimo ir praktinio darbo praktiką, siekiant didinti mokymosi visą gyvenimą efektyvumą. Šią problemą būtų galima išspręsti mokymų metu ugdant susidomėjimą, gerinant motyvaciją, sukuriant palankią emocinę aplinką ir pan., taip pat pasiūlant stažuotojams papildomos veiklos baigus mokymo kursus.

happy learning katalogas 05

Programos katalogas čia: