Joniniu dainynelis 01

Joninių šventės dainų tekstai

Birželio 23 d. susitinkame Zaraso ežero saloje švęsti Joninių. Dalinamės su jumis gražiausių Joninių dainų tekstais ir kviečiame įsilieti į renginį ir dainuoti kartu.

Daina „Šaly kelio Jovaras stovėjo“

Šaly kelio Jovaras stovėjo, Slaunasai žolyne rugeli.
Iš pašaknų skambantys kankleliai, Slaunasai žolyne rugeli.
Per vidurį dūzgiančios bitelės, Slaunasai žolyne rugeli.
Viršūnėlėj sakalo vaikeliai, Slaunasai žolyne rugeli,
Ir atjoja brolelių pulkelis, Slaunasai žolyne rugeli.
Prašom sustot, jaunieji broleliai, Slaunasai žolyne rugeli.
Pažiūrėkit sakalo vaikelių, Slaunasai žolyne rugeli.
Paklausykit dūzgiančių bitelių, Slaunasai žolyne rugeli.
Paklausykit skambančių kanklelių, Slaunasai žolyne rugeli.
Dėl tėvelio skambantys kankleliai, Slaunasai žolyne rugeli,
Dėl močiutės dūzgiančios bitelės, Slaunasai žolyne rugeli,
Dėl brolelio sakalo vaikeliai, Slaunasai žolyne rugeli.

 

Daina „Kas ten po mano sodelį vaikščiojo?“

 1. Kas ten po mano sodelį vaikščiojo, 2 k.

Tykiai po mažu ūliavojo?2 k.

 1. Gal tėvulis bitelių dabojo, 2 k.

Tykiai po mažu ūliavojo?2 k.

 1. Kas ten po mano svirnelį vaikščiojo, 2 k.

Tykiai po mažu ūliavojo?2 k.

 1. Gal motule drobelių dabojo, 2 k.

Tykiai po mažu ūliavojo?2 k.

 1. Kas ten po mano svirnelį vaikščiojo, 2 k.

Tykiai po mažu ūliavojo?2 k.

 1. Gal brolalis žirgelių dabojo, 2 k.

Tykiai po mažu ūliavojo?2 k.

 1. Kas ten po mano darželį vaikščiojo, 2k.

Tykiai po mažu ūliavojo?2 k.

 1. Gal sesiule rūtelių dabojo, 2 k.

Tykiai po mažu ūliavojo?2 k.

 

Atitartinė daina „Stovi stovi berželis“

 1. Stovi stovi berželis šani kelią. 2k.
 2. Nieks un jį neužeina neažvažiuoja. 2k.
 3. Tik ažeja, ažvažiava jaunas bernelis. 2k.
 4. Laiskie, laiskie berželi pernaktavot. 2k.
 5. Nemakėsi berneli padekavot. 2k.
 6. Išvažiava bernelis unksti rytą. 2k.
 7. Ažmirša bernelis padekavot. 2k.
 8. Jir sugrįža bernelis pusej kelią. 2k.
 9. Dėkui dėkui berželi až naktelį. 2k.
 10. Parnaktujau berželi un šakelių. 2k.
 11. Kaip pas cikrų matulį un runkelių. 2k.
 12. Parnaktujau berželi un lapelių. 2k.
 13. Kaip pas cikrų matulį un paduškėlių.

 

Daina „Ąžuolėli, žalias medi“

 1. – Ąžuolėli, žalias medi, kodėl nežaliuoji?

Kam nuleidai žalias šakas, kodėl nelinguoji?2 k.

 1. Jir papūte šiaurus vėjas, nulauže šakelas,

Jišnešioja žalius lapus po visas šalis. 2 k.

 1. Kurie krito ant kalnelio, tie greičiau sudžiūvo.

Kurie krito pakalnėlėn, tie greičiau supuvo. 2 k.

 1. – Atais šalta žiemužėlė, ašei prastovėsiu,

Atais šilta vasarėlė, ir vėl sulaposiu. 2 k.

 1. Sužaliuosiu, sulaposiu ir dar pasiūbuosiu,

Atskris raiba gegutėlė jir man užkukuos. 2 k.

Zarasų raj., Dusetos

 

Ratelis „Kiena ti sodi darželis?“

 1. Kiena ti sodi darželis, 2 k.

Lelijėlių žiedelių? 2 k.

 1. Selemutes sodi darželis, 2 k.

Lelijėlių žiedelių. 2 k.

 1. A kas pramyne takelį, 2 k.

Par |Selemutes darželį? 2k.

 1. Janiukas pramyne takelį 2 k.

Par |Selemutes darželį. 2 k.

 1. Selemute verke raudoja, 2 k.

Kad Janiukas neatjoja. 2 k.

 1. Janiukas nupirka skarytį, 2 k.

Ašarėlam šluostyti. 2 k.

 

Atitartinė daina „Oi liepu liepu“

 1. Oi liepu liepu, kas po tuo liepu? 2k.
 2. Jir pa tu liepu bėga upelis. 2k.
 3. Kas tam upely, plaukia? Plaukia laivelis.
 4. Kas tam laively? Sėdi bernelis. 2k.
 5. Jir laista plaukus čystu undeniu. 2k.
 6. Oi plaukit, plaukit in mana mielų. 2k.
 7. Paklauskit mielų, ar myli mani? 2k.
 8. Atsake miela-nemyliu tavįs. 2k.
 9. Jiš tava plaukų puntelius vysiu. 2k.
 10. Jiš tava pečių grėblalius dirbsiu. 2k.
 11. Oi miela, miela, netiesų kalbi. 2k.
 12. Šilka kanapių puntelius vysiu. 2k.
 13. Žalia berželia šiekštelas dirbsiu. 2k.
 14. Sausa ąžuola grėblalius dirbsiu. 2 k.

 

Daina „Anam šoni ažera“

 1. Anam šoni ažera žalia liepa žydėja,

Pa tu lepely, pa tų žaliųjų, trys paukšteliai čiulbėja. 2 k.

 1. Ti ne paukšteliai čiulbėja – trys berneliai kalbėja,

Susikalbėja, susidūmoja jot un vienų panelį. 2 k.

 1. Vienas sake – bus mana, untras sake – dievas žina,

A trečias sake – panytėla mana, ką tiaip smūyna vaikščiaji? 2 k.

 1. Pa seklyčių vaikščiojau, un kreslalį žiūrėjau.

Oi, tu kreslali, gražiai risavotas, kas un tavi atsises? 2 k.

 1. Jeigu mažas su mažu arba senas su senu,

Jei jaunas bernelis su jaunu paneli, tegul meiliai pakalbes. 2 k.

Zarasų raj. Aviliai

 

Daina „Kupolėle, kas tave skynė“

 1. Kupolėle, kas tave skynė, Kupolėle švento Jono?
 2. Kupolėle, Zanekarinio mergos, Kupolėle švento Jono.
 3. Kupolėle, ar gražiai skynė, Kupolėle švento Jono?
 4. Kupolėle, viršūnėles sknynė, Kupolėle švento Jono.
 5. Kupolėle, su kuo surišo, Kupolėle švento Jono?
 6. Kupolėle, su storu pančiu, Kupolėle švento Jono.
 7. Kupolėle, su kuo parvežė, Kupolėle švento Jono?
 8. Kupolėle, su šunimi geldoj, Kupolėle švento Jono.
 9. Kupolėle, o kur padėjo, Kupolėle švento Jono?
 10. Kupolėle, ant kiaulinyčios, Kupolėle švento Jono.
 11. Kupolėle, kas tave rovė, Kupolėle švento Jono?
 12. Kupolėle, Kurpškų mergos, Kupolėle švento Jono.
 13. Kupolėle, ar gražiai rovė, Kupolėle švento Jono?
 14. Kupolėle, iš šaknelių rovė, Kupolėle švento Jono.
 15. Kupolėle, su kuo surišo, Kupolėle švento Jono?
 16. Kupolėle, su šilkų juosta, Kupolėle švento Jono.

 

Ratelis „Kupole, rože“

 1. Kupole rože, kupolijyte. 2 k.

Kupole rože, kupolijyte. 2 k.

 1. Kupole rože, o kur buvai, Jonai?2 k.

Kupole rože, kupolijyte. 2 k.

 1. Kupole rože, o kur užtrukai?2 k.

Kupole rože, kupolijyte. 2 k.

 1. Kupole rože, rugelių lauke.2 k.

Kupole rože, kupolijyte. 2 k.

 1. Kupole rože, o ką dirbai, Jonai? 2 k.

Kupole rože, kupolijyte. 2 k.

 1. Kupole rože, kupolius roviau. 2 k.

Kupole rože, kupolijyte. 2 k.

 1. Kupole rože, o kur buvai, Jonai? 2 k.

Kupole rože, kupolijyte. 2 k.

 1. Kupole rože, turgely buvau. 2 k.

Kupole rože, kupolijyte. 2 k.

 1. Kupole rože, o ką pirkai, Jonai? 2 k.

Kupole rože, kupolijyte. 2 k.

 1. Kupole rože, dūdelę, ponai. 2 k.

Kupole rože, kupolijyte. 2 k.

 1. Kupole rože, padūduok, Jonai. 2 k.

Kupole rože, kupolijyte. 2 k.

 1. Kupole rože, nemoku, ponai. 2 k.

Kupole rože, kupolijyte. 2 k.

 

Atitartinė daina „Apėja sauliute“

 1. Apėja sauliute aplinkui zarių. 2k.
 2. Apskrida sakalas aplinkui sodų. 2k.
 3. Nežina sakalas kaip inskrist sodan.2k.
 4. Paklause gegiulį kaip inskrist sodan. 2k.
 5. Pakelkie sparnelius, inskrisi sodan. 2k.
 6. Inskrida sakalas žalian sodelin. 2k.
 7. Giedoja sakalas viršuj medelia. 2k.
 8. Apėja sauliute aplinkui zarių. 2k.
 9. Apjoja bernelis aplinkui dvarų. 2k.
 10. Nežina bernelis kaip injot dvaran. 2k.
 11. Paklause mergely, kaip injot dvaran. 2k.
 12. Atkelkie vartelius, injosi dvaran. 2k.
 13. Injoja bernelis naujan dvaralin. 2k.

 

Daina „Leidos saulelė“

 Leidos saulelė, leidos saulelė

Į vakarėlį.

 1. Nusileisdama, nusileisdama

Atsižiūrėjo.

 1. Ar daug pripjovė, ar daug pripjovė

Žalių rugelių.

 1. Nei daug nei mažai, nei daug nei mažai -

Šimtą kapelių.

 1. Ar daug suvalgė, ar daug suvalgė,

Baltos duonelės.

 1. Nedaug suvalgė, nedaug suvalgė

Baltos duonelės.

 1. Ar daug išgėrė, ar daug išgėrė

Žalio vynelio.

 1. Tai daug išgėrė, tai daug išgėrė
 2. Žalio vynelio.