Zarasų rajono savivaldybės kultūros centro kartu su Daugpilio krašto savivaldybės kultūros skyriumi vykdyto projekto "Kurk, kad išliktum" (Create to remain) Nr. LLI-337 metu buvo sukurta brošiūra "Creative tips how to survive in the middle of nowhere. Create to remain" (Kūrybiški patarimai, kaip išgyventi atskirtoje teritorijoje. Kurk, kad išliktum"), kurioje galima susipažinti su Zarasų ir Daugpilio krašte veikiančiais amatininkais bei vykdyto projekto spalvingais rezultatais. Kviečiame atsisiųsti brošiūrą ir prisiminti turiningo projekto akimirkas. Brošiūros nuoroda

Informacija apie projektą: 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projektas Nr. LLI-337 „Daugpilio ir Zarasų rajonų atskirtų teritorijų gyventojų kūrybiškumo, aktyvumo ir verslumo skatinimas, pasitelkiant sociokultūrines priemones. Kurk, kad išliktum“ ("Create to remain"). Projekto trukmė: 2018 m. birželio 1 d. - 2019 m. lapkričio 30 d. (18 mėnesių). Projekto biudžetas – 226 937,00 Eur.
Europos regioninės plėtros fondo bendrasis finansavimas – 192 896,45 Eur.