Zarasų kultūros centras kartu su Daugpilio rajono savivaldybės Kultūros skyriumi šiandien oficialiai pradeda naują, 18 mėnesių truksiantį 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projektą Nr. LLI-541 „Developing deprived territories‘ network in Daugavpils and Zarasai regions by using life long learning, cultural and healthy lifestyle‘s activities. Old like new“ (lt. - “Daugpilio ir Zarasų rajonų atskirtų teritorijų tinklo plėtra, pasitelkiant mokymosi visa gyvenimą, kultūrines ir sveikos gyvensenos veiklas. Senas kaip naujas”). Šis projektas plės Zarasų-Daugpilio rajonų atskirtų teritorijų tinklą, įtraukiant daugiau teritorijų ir siūlant naujų veiklų gyventojams, patiriantiems socialinę atskirtį. Regioninė statistika rodo, kad motyvuoti jauni žmonės palieka rajonus ir juose lieka vis daugiau pagyvenusių žmonių ir nemotyvuoto jaunimo. Kita bendra problema yra informacijos vieniems apie kitus (Zarasų ir Daugpilio rajonus) stoka: apie veiklas, galimybes, renginius ir pačius rajonus. Taigi „Senas kaip naujas“ apima pagalbą pagyvenusiems rajonų žmonėms nepasenti ir mokytis (mokymasis visą gyvenimą). Jis apima senąsias tradicijas ir senolių išmintį, kuri šiais laikais gali būti pateikta kaip inovatyvi ir alternatyvi: žolininkystė, sveikatinimo ritualai, gydanti tradicinė muzika ir šokiai, virtuvė ir gamtos dovanos (sveikas gyvenimo būdas). O taip pat jis apima senas kultūrines veiklas, kurioms reikia naujo įkvėpimo, naujų idėjų ir plėtros tam, kad daugiau žmonių, ypatingai nemotyvuotų ir neaktyvių jaunuolių, įsitrauktų ir mėgautųsi džiugia kultūrine patirtimi (kokybiška ir mobili kultūra). Apibendrinant, tai projektas, skirtas senoms pasienio teritorijoms atsiskleisti naujoje šviesoje su aktyviais, išsilavinusiais, sveikais ir kūrybiškais žmonėmis, kurie džiaugiasi savo gyvenimu.


Pagrindinė informacija apie projektą:


Projekto trukmė: 2020-08-03 - 2022-02-02 (18 mėnesių)
Projekto biudžetas – 230 000,00 Eur
Europos regioninės plėtros fondo bendrasis finansavimas – 195 500,00 Eur

www.latlit.eu.

www.europa.eu

Už šio straipsnio turinį atsako Zarasų rajono savivaldybės kultūros centras. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę.