Ozelio WEB

Prabėgo XXV - asis vaikų ir jaunimo folkloro ansamblių sambūris "Oželio pastogėj"

Lapkričio 27 d.  prabėgo projekto festivalis "Žolynai" paskutinis renginys - XXV - asis vaikų ir jaunimo folkloro sambūris "Oželio pastogėj". Nuo ankstyvo ryto projekto dalyviai dalyvavo dvejose edukacijose - "Užsiaugink savo sodą", kurioje vaikai mokėsi rišti sodus iš sodų rišėjos Zofijos Maciulevičienės ir "Kasose atlasiniai kaspinėliai" (jos metu mergaitės, mokamos edukatorės  Aušros Mačiulytės, pynėsi liaudiškai kasas). Sambūryje „Čiūtos“ mergaitės ir merginos pasirodė su dailiomis liaudiškomis šukuosenomis. Ačiū abiems edukatorėms už reikalingas ir prasmingas veiklas.

Na, o per pietus į Zarasų kultūros centrą sugūžėjo mažieji ir  jaunieji tradicinės kultūros puoselėtojai: Zarasų "Santarvės" pradinės mokyklos 3c klasės mokiniai su mokytoja Laimute Lumbiene; Utenos muzikos mokyklos tradicinė kapela "Mažasis sietynėlis", mokytoja Rima Garsoniene; Biržų kultūros centro vaikų folkoro ansamblis "Dijūta", vadovė Jūratė Garnelienė; Salako vaikų folkloro ansamblis "Saulala", vadovė Danguole Kisieliene; Zarasų kultūros centro naujai susikūrusi Kapelytė, vadovai Gintaras Andrijauskas ir Diana Skvarčinskaitė bei Dianos Skvarčinskaitės vadovaujami kolektyvai: Zarasų "Santarvės" pradinės mokyklos folkloro ansamblis "OP-KA", P. Širvio progimnazijos folkloro ansamblis "Beržynėlis" ir kultūros centro vaikų ir jaunimo folkloro ansamblis "Čiūta".

20211127 100623 resize 20211127 103703 resize

Zarasų kultūros centro diskotekų salėje visus dalyvius pasitiko prie balto berželio nekantraujantis Oželis. Pradėdami jubiliejinį sambūrį, čiūtukai supūtė ragus. Sveikinimo žodį tarė Zarasų kultūros centro direktorius Aurimas Gudas, padėkodamas šio sambūrio sumanytojai Rimutei Vitaitei už tokią mintį, ilgus metus dalyvių sukaupimą sambūriui, na o šios tradicijos perėmėjai Dianai palinkėdamas sėkmės. Vaikai, repetuodami visą savaitę, kaip prisišaukti sniego, kad nebereiktų ganyt, tarsi, iš tiesų jį prisišaukė. Per visą dieną smarkiai snigo. Vadinasi, piemenukams nebereiks ganyt ir rūbelių lydyt.

Jaunieji folkloristai atliko „Baltojo Oželio“ dienos apeigas – vesdami Jį aplink beržą, ėjo viens paskui kitą  vorele iš paskos ir plėšė iš visos gerklės: „Oi, ožkela, tu baltoja, kokia tu graži! Aisma aplink baltų beržų, kad būt greit žiema...“ Vedė, beje, tris kartus, ir ta kryptimi, kaip saulė eina aplink dangų. Atseit, spartina laiką, artina žiemą. Tikėtis, kad rytoj, na vėliausiai už trijų dienų pasnigs, jau nebereikėjo, nes visą dieną ir taip jau drėbė.

O pagal papročius,  tai kitur ožį tempdavo net aplink tris beržus, ir devynis kartus – tie skaičiai iš archajiškojo mėnulio kalendoriaus. Tada vyriausias iš piemenų įsilipdavo į beržą ir sakydavo juokų pamokslą. Tada piemenukai, kad greičiau pašaltų ir pasnigtų, imdavosi burtų: apie pamiškės beržą vesdavo baltą oželį ar ožką. Tai žiemos šauktuvės! Baltas beržas, baltas oželis – greit visur aplinkui nuo sniego bus balta… Du piemenys čiupdavo gyvulį už ragų, o mažiausią piemenuką užsodindavo raitą. (šį paprotį taip pat atlikome gyvai). Na, o  tas, kuris pramiegodavo Sekminių rytmetį, tai todėl visą ganiavą būdavo pravardžiuojamas spirgučiu ir turėdavo šią dieną įsikąsti ožio uodegą.

Po apeigų visi kolektyvai atsivežę savo katinus maiše, greitai norėjo jais atsikratyt. Mat, labai neramūs visi buvo, o ir trukdė. Taigi, dalis „Katinas maiše“, kai kolektyvas užmena apie savo katiną maiše mįslę ir kas ją atspėja, tai tam tas katinas ir atitenka, prabėgo akimirksniu. Ir  visi katinėliai jau turėjo naujus šeimininkus.

Vėliau Dalyviai pristatė savo programėles, dainavo, šoko, pasakojo įvairias istorijas, muzikavo, giedojo sutartines, aktyviai dalyvavo edukacijoje "Piemenukų žaidimai, rateliai ir šokiai", išmoko šokti Salako krašto šokį „Oželis“, ratelį „Vai išeiki, oželi“, „Kiškelį“ ir kt.  Smagiai vaikai sukosi rateliuose, mokėsi žaisti žaidimus ir šoko. Pasišokimuose grajino naujai susikūrusi Kapelytė.

20211127 134252 resize 20211127 160022 resize

Po teminių programėlių kolektyvams buvo įteikti padėkos raštai už piemenėlių ganymo tradicijų puoselėjimą ir dalyvavimą XXV – ajame vaikų ir jaunimo folkloro ansamblių sambūryje „Oželio pastogėj“ bei keramikiniai Oželiai, nulipdyti specialiai šiai šventei. Sambūrio metu taip pat buvo išdovanoti nerti Oželiai mažiausiems ar kaip kitaip nusipelniusiems dalyviams.

Po pasišokimų ir  apdovanojimų,  jaunieji folkloristai dalyvavo interaktyvioje viktorinoje platformoje "Kahoot" pavadinimu "Nuo Šv. Martyno iki šv. Andriejaus", kurią paruošė čiūtukė Kamilė Gimbickytė. Viktorinos laimėtojai buvo apdovanoti dovanėlėmis.

Pasivaržę viktorinoje, sulaukė torto su 25 žvakutėmis. Na, o pasivaišinę skaniausiu jubiliejiniu tortu, arbata, vaisiais ir kitais saldumynais, visi grįžo į diskotekų salę.

Projekto festivalis "Žolynai" paskutinis renginys XXV - asis vaikų ir jaunimo folkloro sambūris "Oželio pastogėj" tądien pasibaigė  žymaus Lietuvoje ir pasaulyje muzikos kūrėjo ir atlikėjo Viktoro Diawaros programa "Elektrinės sutartinės", kurias jis įrašė kartu su dainininke Laurita Peleniūte. Mažiesiems klausytojams tai buvo tarsi diskoteka smagiai pašėlti, o vyresnėliai tikrąja to žodžio prasme, klausėsi ir "kaifavo".

received 857638014930106 resize

Sveikinu visus smagiai sudalyvavus XXV - ajame vaikų ir jaunimo folkloro ansamblių sambūryje "Oželio pastogėj" ir Oželio išprašius sniego.

Dėkoju visiems už pagalbą rengiantis šiai šventei, besiruošusiems ir atvykusiems. Už skaniausią jubiliejinį tortą esame dėkingi Zarasų profesinės mokyklos direktorei Nijolei Guobienei ir visam kolektyvui.

Už šiltai nertus ožiukus - Kamilei Gimbickytei, už keraminius - keramikos studijos vadovei Aušra Mačiulytė.

Už nuostabų Oželį, ant kurio buvo galima net pajodinėti, tariu AČIŪ Daliai Žiemelienei iš Rokiškio rajono Bajorų kultūros centro "Lėlių namai".

Rėmėjai: Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Lietuvos Kultūros taryba, Zarasų rajono savivaldybė

Diana Skvarčinskaitė, projekto autorė

Nuotraukos šventės dalyvių