Deguciai 01

VASARIO 16 minėjimas Degučiuose ,,Mano meilė Lietuvai gimė“

Prie Degučių Nepriklausomybės paminklo suskambo Lietuvos himnas, pakelta vėliava, uždegta ugnis. Degučių seniūnijos  seniūnas J. Šileikis priminė  visiems susirinkusiems Vasario-16 –os datos svarbą.

Picture1 Picture2

Seniūnijos salėje  muzikavo įvairiais instrumentais, šoko, dainavo  Zarasų rajono savivaldybės kultūros centro vaikų folkloro ansamblis ,,Čiūta“ ir kapelytė ( vad. D. Skvarčinskaitė, G.Andrijauskas).

Picture3 Picture4

Utenos muziejaus Antano ir Motiejaus Miškinių sodybos muziejininkė Rima Gaidienė degutiškius ir svečius supažindino su Lietuvos Nepriklausomybės savanorio Motiejaus Miškinio gyvenimu, veikla ir nuopelnais lietuvių kalbai.