Malta

TARPTAUTINIO PROJEKTO ,,ETNO BANGOS“

DALYVIŲ SUSITIKIMAS MALTOJE

Zarasų rajono savivaldybė kartu su Ignalinos, Švenčionių, Utenos rajonų ir Visagino savivaldybėmis dalyvauja VšĮ Euroregiono „Ežerų kraštas“ direktorato biuro vykdomame Erasmus+ KA2 projekte „Etno bangos: tarptautinio bendradarbiavimo tinklo tarp kultūros ir jaunimo darbuotojų sukūrimas“ (Ethno vibes).  Tai tarptautinis projektas, kuriame dalyvauja partneriai iš Italijos ir Maltos.  Šio  projekto tikslas - sukurti ilgalaikę partnerystę tarp jaunimo ir kultūros darbuotojų, pasidalijant etnokultūros populiarinimo patirtimis, pritaikant naujoves organizuojant etnokultūros festivalius jaunimui. Zarasų rajono savivaldybei šiame projekte atstovauja Zarasų Kultūros centro kultūrinės veiklos vadybininkė Aleksandra Pulokienė, Zarasų atviro jaunimo centro jaunimo darbuotoja Miglė ValkauskienėKūrybinių industrijų skyriaus vedėjas Erikas Černovas.

20211126 091900 resize 20211127 122659 resize

Lapkričio pabaigoje Maltoje vyko pirmasis šio projekto dalyvių mokomasis patirties mainų vizitas, kurio metu buvo pristatomos projekte dalyvaujančias šalis garsinančios etnokultūros veiklos, svarbiausios regionų šventės ir festivaliai, dalijamasi patirtimi, kaip išlaikyti autentiškas vietos tradicijas,  į organizacines veiklas įtraukti jaunimą.   

20211126 113919 resize 20211127 154340 resize

Projekto partneriai Maltoje – Mtarfos savivaldybės atstovai, kuruojantys kultūros sritį ir jaunimui skirtas veiklas, suorganizavo turiningus mokymus ir interaktyvius užsiėmimus šio projekto dalyviams. Jų metu vyko aktyvus tarpkultūrinis dialogas, diskusijos projektui aktualiomis temomis,  kurios padėjo giliau suvokti kasdieniame darbe kylančius iššūkius, sunkumus planuojant šventes ir festivalius, su kuriais susiduria renginių organizatoriai skirtingose šalyse. Su jaunimo organizacijomis dirbantys Maltos, Italijos ir Lietuvos atstovai diskutavo apie jų šaliai būdingas problemas, nepakankamai aktyvų jaunimo įsitraukimą į savanorystę, pandemijos keliamus iššūkius. Taip pat vyko  ir komandinis darbas – pasiskirstę komandomis dalyviai  rengė visuomenės apklausos klausimyną bei vykdė vietos gyventojų apklausą Mdinos senamiestyje Maltoje vykstančių renginių kokybės, pasiūlos ir teigiamų bei neigiamų aspektų klausimais, įgyvendino kūrybines dirbtuves Zabbar‘o pradinėje mokykloje.

20211128 125147 resize

Projekto dalyviai buvo supažindinti su Maltos istorija ir kultūra, dalyvavo susitikimuose su Valetoje įsikūrusių kultūros įstaigų ,,Valletta Design Cluster“ bei ,,Valletta Cultural Agency“  veikla, aplankė  garsiausias Maltos vietoves.  

Prisitatimo filmukas čia:

Screenshot 5

Šis leidinys (ar kūrinys) atspindi tik autoriaus nuomonę, todėl Nacionalinė agentūra ir Europos Komisija negali būti laikomos atsakingomis už jame pateiktą informaciją.

Projektas yra finansuojamas Erasmus+ KA2 programos.

#ethnovibes

Informaciją parengė Utenos rajono  savivaldybės administracijos

Kultūros skyriaus vyr. specialistė Regina Skomskienė 

14 priedas. Logotipas EU veliava co funded resize