ZARASIŠKIŲ SĖKMĖ REGIONINĖJE PARODOJE „AUKSO VAINIKAS“
Aukso vainikas 2020 1Zarasų krašto muziejus kasmet organizuoja Zarasų krašto tautodailininkų dalyvavimą regioninėse ir respublikinėse liaudies meno parodose ,,Aukso vainikas”. Zarasų rajono savivaldybės administracija talkina pristatant tautodailininkų darbus į parodų vietas. Šiųmetė Utenos regiono konkursinė liaudies meno paroda vyksta Molėtų krašto muziejuje.
Kaip informavo Vilniaus krašto tautodailininkų-meno kūrėjų bendrijos bei Lietuvos tautodailininkų sąjungos Vilniaus bendrijos pirmininkė Ramutė Kraujalienė, konkursui pristatyti 48 autorių eksponatai. Šiemet Zarasų rajonui parodoje atstovauja audėjos Birutė Andrijauskienė, Rima Vitaitė, medžio drožėjai Erikas Čypas, Pranas Savickas, riešinių meistrė Daiva Čypienė bei vilnos vėlimo amatininkai Danguolė ir Virmantas Petrašiūnai.
Lapkričio 13 d. įvyko parodos vertinimo komisijos posėdis, kuriam vadovavo Lietuvos nacionalinio kultūros centro specialistė Asta Valiukevičienė, nariai – Solveiga Jakučiūnaitė (Lietuvos nacionalinis kultūros centras), Viktorija Kazlienė (Molėtų krašto muziejus). Nuotoliniu būdu darbus vertino Dalia Bernotaitė-Beliauskienė (Lietuvos nacionalinis dailės muziejus) ir Zita Mackevičienė (Utenos rajono savivaldybė).
Džiugi žinia, kad taikomosios dailės srityje pirmoji vieta paskirta zarasiškei tautodailininkei Birutei Andrijauskienei už aukštaitiškų tautinių kostiumų kolekciją, o vaizdinės dailės srityje antroji vieta – Pranui Savickui iš Antalieptės. Sveikiname gražiai įvertintus mūsų tautodailininkus, o B. Andrijauskienei nuoširdžiai linkime sėkmės respublikiniame konkurse.
Parodos organizatoriai apgailestauja, kad parodos uždarymo šventės neįvyks dėl COVID-19 pandemijos, tačiau paroda bus pristatyta virtualiai Lietuvos tautodailininkų sąjungos Vilniaus bendrijos svetainėje, facebook paskyroje, Molėtų bei Zarasų krašto muziejų internetinėse svetainėse.


Vasilijus Trusovas

Alvydo Balandos nuotr.