Projekto vykdymo laikotarpis: 2018-02-01 – 2018-09-30

Projekto vadovė Rima Vitaitė

Projekto vykdymo laikotarpis 2018-02-01 – 2018-09-30

Fondas, programa – LTKT Etninė kultūra

KRF finansavimas – 5500,00 Eur

 

Projekto vykdymo laikotarpis 2019-01-02 – 2019-09-27

Fondas, programa – LTKT Etninė kultūra ir nematerialus kultūros paveldas

KRF finansavimas – 7000,00 Eur