Projekto vykdymo laikotarpis: 2011-11-01 – 2013-01-31

Integration of people with special needs to healthy community through cultural activities.

Creation-MyOnlyHope. No. LLIV-248

 Projekto vadovė Rima Vitaitė

Fondas, programa – 2007–2013 m. Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa

Projekto biudžetas – 228 471,00 Eur

Iš jų ERDF finansavimas – 194 200,35 Eur