APIE MUS

Zarasų rajono savivaldybės kultūros centras – vykdydamas jam priskirtas funkcijas ir keliamus tikslus, savo veikla puoselėja regiono etninę kultūrą, mėgėjų meną, kuria menines programas, plėtoja švietėjišką (edukacinę), neformaliojo vaikų švietimo, jaunimo užimtumo, pramoginę veiklą, ugdo Zarasų rajono bendruomenę kaip kultūros vartotoją, organizuoja profesionalaus meno sklaidą Zarasų rajone.

Kultūros centro vizija – visoms amžiaus grupėms atviras ir patrauklus daugiafunkcinis centras, turintis aukštos kompetencijos, motyvuotų kultūros, meno ir jaunimo darbuotojų bazę, efektyviai įveiklinantis visą rajono kultūros infrastruktūrą, telkiantis kūrybišką ir iniciatyvią rajono bendruomenę bei teikiantis plataus spektro aukščiausios kokybės kultūros paslaugas.

Kultūros centro misija – užtikrinti kokybiškų kultūros paslaugų įvairovę, patrauklumą ir prieinamumą, vietinio kultūros potencialo plėtrą ir identiteto sklaidą, ugdant tvirtos tapatybės, aktyvų, kritiškai ir kūrybiškai mąstantį kultūros vartotoją ir stiprinant kultūrines kompetencijas visą gyvenimą.

Kultūros centre ir jo padaliniuose veikia 34 mėgėjų meno kolektyvų, studijų, klubų, kurie aktyviai dalyvauja miesto ir rajono bei apskrities šventėse, taip garsindami Zarasus ir Lietuvą respublikiniuose ir užsienio festivaliuose bei konkursuose.

2020 metais Kultūros centras už aktyvią ir reikšmingą veiklą buvo pripažintas geriausiu aukščiausios kategorijos kultūros centru Lietuvoje.

Kultūros centras turi padalinį – Atvirą jaunimo centrą, kuris savo veiklą grindžia Kultūros centro direktoriaus 2018 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. V-7 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės kultūros centro atviro jaunimo centro nuostatų patvirtinimo“ patvirtintais nuostatais. Atviro jaunimo centro buveinė – Vytauto g. 1a, Zarasai, LT – 32130