Projektas "Tradicijų galia" PDF 

Projektas „Tradicijų galia“ buvo vykdomas 2004 m.lapkričio 26d. Šį projektą parėmė Lietuvos Kultūros ministerija, paskyrusi dalinį finansavimą. Buvo surengtas seminaras „Kalendorinės šventės šiuolaikinėje visuomenėje“, kuriame skaitė paskaitas žymūs lektoriai - etnografai L.Klimka, -Vilniaus pedagoginio universiteto dėstytojas, K.Driskius- Kauno technologijų universiteto dėstytojas, N.Marcinkevičienė - Lietuvos liaudies kultūros centro etnografė, N. Lungienė – Rokiškio teatro rūmų direktorė, R. Vitaitė- kultūros rūmų etnografė ir kt. Antroji projekto dalis-jaunų dizainerių forumas „Jaunas menas“, kuriame tautinio kostiumo bei floristikos kolekcijas pristatė kolektyvai iš Visagino, Panevėžio, Jurbarko, Utenos bei Zarasų kultūros rūmų.

Koncertavo grupė „Rugiaveidė“. Šis projektas tai ES programos „Kultūra 2000“ parengto daugiamečio projekto „Tradicijų galia“ tęsinys. Projekto autorė-Zarasų kultūros rūmų režisierė D.Šukštulienė.

2004 12 31 LAIKRODŽIO DŪŽIAI 009galia2  galia6 L. Klimka 2004 12 31 LAIKRODŽIO DŪŽIAI 010 2004 12 31 LAIKRODŽIO DŪŽIAI 012 2004 12 31 LAIKRODŽIO DŪŽIAI 014