ATSPINDŽIAI IR ŠEŠĖLIAI
Parašė   
Antradienis, 31 kovas 2015 16:02

Anykščių Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčios vikaro Nerijaus Papirčio fotografijų paroda „Atspindžiai ir šešėliai“

Kun. Nerijus Papirtis gimė 1982 m. Utenoje. 2002 m. baigė Utenos A. Šapokos gimnaziją. 2002−2008 m. studijavo Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje, 2008 m. rugpjūčio 10 d. buvo įšventintas kunigu. 2008−2011 m. Nerijus Papirtis tarnavo vikaru Kupiškio Kristaus Žengimo į dangų parapijoje, kartu buvo ir Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos tikybos mokytojas. Nuo 2011 m. rugpjūčio 25 d. iki šiol kun. N. Papirtis yra Anykščių Šv. apaštalo evangelisto Mato parapijos vikaras.

Kun. Nerijus Papirtis fotografija domisi nuo vaikystės, dažnai laisvalaikį praleidžia su fotoaparatu. Pirmoji personalinė jauno kunigo paroda „...ilgai krūtinėj šilelis kvėpuoja“ (A. Baranauskas), kurioje prakalbo Anykščių šilelis įvairiais metų laikais, buvo surengta 2012 m. vasarą Anykščiuose, A. Baranausko klėtelės gaubte. Ši paroda 2012 m. buvo eksponuota Kupiškio etnografijos muziejuje, 2013 m. − Lietuvos Respublikos Seime, Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje, Utenos A. Šapokos gimnazijoje bei Utenos kolegijoje, 2014 m. – Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijoje, 2015 m. – Zarasų r. savivaldybės viešojoje bibliotekoje. Kun. Nerijaus Papirčio gamtos fotografijomis iliustruotas rinkinys „Vis kitoki balseliai. A. Baranauskas : Įvairiakalbis „Anykščių šilelis“ (2013 m.).

2013 m. vasarą kunigas parengė antrąją parodą „Atspindžiai ir šešėliai“. Pasak anykštėno rašytojo Vygando Račkaičio, „Nerijus Papirtis neabejingas ne tik gamtos grožiui. Pastaruoju metu jo objektyvas buvo nukreiptas į šviesos ir tamsos priešpriešą. Tai liudija meninės fotografijos paroda „Atspindžiai ir šešėliai“ − netradicinis žvilgsnis į Anykščių bažnyčią. Iš prieblandos išplaukęs A. Baranausko biustas, pro bažnyčios vitražus prasismelkusi šviesa pražysta įvairiomis spalvomis, spindulių pluošto nutvieksti klauptai, šviesos atšvaitai ant pilioriaus... Šviesos viršenybės prieš tamsą ieškota sakralinėje erdvėje – bažnyčioje. Gal tai užuomina ir apie šviesos kovą su tamsa žmogaus sieloje?.. Nuotraukose įvairių tonų šviesa, jos atspindžiai kaip gyvybės apraiška tamsos apsuptyje. Tamsa grėsminga, kylant iš nebūties. Fotografas nepasikliovė atsitiktinumu, ilgai ir kantriai ieškojo laike ir pasirinktoje erdvėje atspindžių, atšvaitų, bylojančių apie išsivadavimą iš tamsos.

Negalima praeiti pro kunigo Nerijaus nuotraukas tik užmetus akį. Įdėmiau į jas pažvelgęs rasi minties ir jausmo krūvį. Tai jau didelis fotomenininko privalumas. Tas nuotraukas pavadinčiau įvaizdintomis metaforomis. Šis terminas vartojamas, kai kalbama apie eilėdarą. Bet metafora tinka ir Nerijaus nuotraukoms, nes jose daug poezijos.“