Dainų šventės repertuaras
Antradienis, 13 Lapkritis 2018 15:56

 

Rytų Aukštaitijos dainų šventė „Dainu Dainelę“,

skirtą Lietuvos muzikos patriarcho Juozo Naujalio 150-čio jubiliejui.

Dainų šventė įvyks Zarasuose 2019 metais birželio 15 dieną.

 

Vaikų jaunių choras
·„Tautiška giesmė“ Vinco Kudirkos muzika ir eilės.
· „Jaunimo giesmė“ Juozo Naujalio muzika, Maironio eilės.
· „Dainų dainelę“ Antano Baranausko melodija ir eilės, Liongino Abariaus harmonija.
· „Oi tu strazde strazdeli“ liaudies daina.
· „Vyturys“ Leonido Abariaus muzika Prano Raščiaus eilės.
· „Muzika“ Nijolės Sinkevičiūtės muzika, Austėjos Klevaitės eilės.
· „Motule mano širdele mano“ Stasio Šimkaus harmonizuota liaudies daina.
· „O Sartai, jūs Sartai mėlynieji“ Liongino Abariaus muzika, Pauliaus Širvio eilės.
· „Laisvės daina“ Juozo Žilevičiaus muzika, Petro Vaičiūno eilės.
· „Lietuva brangi“ Juozo Naujalio muzika, Maironio eilės.
· „Dieve, laimink Lietuvą“ Gintatuto Abariaus muzika, Gintaro Zdebskio eilės.

Repertuaras čia


Moterų chorai ir ansambliai
·„Tautiška giesmė“ Vinco Kudirkos muzika ir eilės.
· „Jaunimo giesmė“ Juozo Naujalio muzika, Maironio eilės.
· „Dainų dainelę“ Antano Baranausko melodija ir eilės, Liongino Abariaus harmonija.
· „Kaipgi gražus žolynų darželis“ Antano Vienažindžio melodija ir eilės, Liongino Abariaus harmonija.
· „Tau, gimtine“ Vaclovo Paketūro muzika, Petro Gaulės eilės.
· „Ant ežerėlio“ Dusetų krašto liaudies daina.
· „Saulele raudona“ Antano Budriūno harmonizuota liaudies daina.
· „Turiu blogą vyrą“ Jono Švedo harmonizuota liaudies daina.
· „Nemunėli, Nemunėli“ Algimanto Bražinsko muzika, Vytauto Bložės eilės.
· „O Sartai, jus Sartai mėlynieji“ Liongino Abariaus muzika, Pauliaus Širvio eilės.
· „Laisvės daina“ Juozo Žilevičiaus muzika, Petro Vaičiūno eilės.
· „Lietuva brangi“ Juozo Naujalio muzika, Maironio eilės.
· „Dieve, laimink Lietuvą“ Gintauto Abariaus muzika, Gintaro Zdebskio eilės.

Repertuaras čia


Mišrūs chorai
·„Tautiška giesmė“ Vinco Kudirkos muzika ir eilės.
· „Jaunimo giesmė“ Juozo Naujalio muzika, Maironio eilės.
· „Dainų dainelę“ Antano Baranausko melodija ir eilės, Liongino Abariaus harmonija.
· „Lietuva“ Leonido Abariaus muzika, Aleksandro Šidlausko eilės.
· „Tris dienas“ Juozo Tallat – Kelpšos harmonizuota liaudies daina.
· „Bijūnėlis žalias“ Stasio Šimkaus harmonizuota liaudies daina.
· „Augau aš pas tėvelį“ Liongino Abariaus harmonizuota Zarasų krašto liaudies daina.
· „Pasakyk, mergele“ Juozo Žilevičiaus harmonizuota liaudies daina.
· „Pasisėjau žalią rūtą“ Juozo Neimanto harmonizuota liaudies daina.
· „Ant kalno karklai“ harm. Juozo Naujalio.
· „O Sartai, jus Sartai mėlynieji“ Liongino Abariaus muzika, Pauliaus Širvio eilės.
· „Laisvės daina“ Juozo Žilevičiaus muzika, Petro Vaičiūno eilės.
· „Lietuva brangi“ Juozo Naujalio muzika, Maironio eilės.
· „Dieve, laimink Lietuvą“ Gintauto Abariaus muzika, Gintaro Zdebskio eilės.

Repertuaras čia


Tautišką giesmę dainuosime vienu balsu F dur tonacijoje. Dainų natos bus payeiktos 2018 m. rugsėjo mėn. Internete.

Dainų šventės meno vadovas Lionginas Abarius, tel. 8 628 88204