Samanių skyrius  priklauso Zarasų rajono savivaldybės kultūros centro Suvieko teritoriniam padaliniui. Samanių kaimas randasi netoli Latvijos sienos. Čia rengiamos valstybinės, kalendorinės šventės, minėjimai, kraštiečių susibūrimai, susitikimai-vakaronės. Veikai du meno kolektyvai: mišrus vokalinis ansamblis ir tradicinė kaimo kapela. Šiems kolektyvams vadovauja Algimantas Trumpa. 2003 metais susikūrusi tradicinė kapela  jau plačiai žinoma visame rajone.

Ne kartą koncertavo Lietuvos Televizijos laidose “Duokim garo”, respublikinėse dainų šventėse, rajono tradiciniuose renginiuose “Gieda gaideliai”, “Žolinė”. Su koncertine programa dažnai dalyvauja rajono  kultūriniuose renginiuose, kaimo šventėse. Samaniuose susikūrusi kaimo bendruomenė “Dvargaudis”. To pasekoje vyksta glaudus bendradarbiavimas, kartu rengiamos  bendros šventės. Skyriui vadovauja  renginių organizatorius Algimantas Trumpa.